Når du skriver til os

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Peachie Bytes.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Peachie Bytes er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Peachie Bytes Aps, Grundtmannsvej 7, 2970 Hørsholm
CVR-nr.: 42526258
Telefon: 60131201
E-mail: mark@peachiebytes.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at besvare din henvendelse.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller f afhængigt af henvendelsens natur.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, slettes din henvendelse omgående og du vil blive bedt om at sende en ny henvendelse uden følsomme oplysninger.

Har du har sendt os oplysninger om strafbare forhold, slettes din henvendelse omgående og du vil blive bedt om at sende en ny henvendelse uden oplysninger om strafbare forhold.

Modtagere af dine personoplysninger

Peachie Bytes anvender Proton Mail som leverandør af email og dermed som databehandler i forbindelse med email. Hvis du sender en mail til os, vil dine oplysninger blive videregivet og behandlet af Proton Mail.

Proton Mail er baseret i Schweiz, som er betragtet som et sikkert tredjeland i forbindelse med dataoverdragelse af personoplysninger. Proton Mail anvender derudover "zero access encryption", hvilket betyder, at data altid opbevares krypteret hos Proton Mail samt, at Peachie Bytes alene har adgang til krypteringsnøgler. Dermed er det ikke muligt for Proton Mail at tilgå dine personoplysninger. Læs mere her proton.me/blog/zero-access-encryption.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig vil blive slettet når der ikke længere er et legitimt formål med opbevaringen, herunder når oplysningerne ikke længere er relevante i forbindelse med den konkrete henvendelsen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.